PlaatwerkZwolle.nl > Disclaimer

Disclaimer

 

Informatie

De op deze website getoonde informatie wordt door Plaatwerk Zwolle met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Plaatwerk Zwolle verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Linken naar de Plaatwerk Zwolle website

Indien u een link wenst aan te leggen naar deze site, gelieve dit altijd naar de Plaatwerk Zwolle Homepage te doen.

Aansprakelijkheid

Plaatwerk Zwolle aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Plaatwerk Zwolle aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Plaatwerk Zwolle opgenomen informatie.

Plaatwerk Zwolle is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de Plaatwerk Zwolle website zouden voorkomen. Plaatwerk Zwolle is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met de Plaatwerk Zwolle website zijn gelinked.

Databescherming

Plaatwerk Zwolle respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. Hierna wordt beschreven hoe Plaatwerk Zwolle gegevens verzamelt en hoe die gegevens gebruikt worden.

Persoonsgegevens

Plaatwerk Zwolle verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Plaatwerk Zwolle toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor marktonderzoek en statistische doeleinden. Daarnaast gaat Plaatwerk Zwolle er van uit dat een bezoeker geen bezwaar maakt tegen het ontvangen van informatie over actuele aanbiedingen via Plaatwerk Zwolle

Plaatwerk Zwolle verzekert elke bezoeker met de grootste zorgvuldigheid om te gaan met persoonlijke gegevens conform de geldende wettelijke bepalingen en zal deze gegevens niet verstrekken aan derden.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatie-informatie

In sommige gevallen zal Plaatwerk Zwolle gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating system een bezoeker gebruikt, IP-adressen toegewezen door providers, etc. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers.

Oneigenlijk gebruik van de website

Op alle door Plaatwerk Zwolle verstrekte informatie zoals gegevens en afbeeldingen behoudt Plaatwerk Zwolle zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Kopiëren en openbaarmaking zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van Plaatwerk Zwolle.